DuoCycle
Previous Topic  Next Topic 

DuoCycle X


De flesta känner kanske till den sk månadseffekten.DuoCycle X använder den i kombination med årscykeln som har varit stabil över lång tid. I AutoTrader Bas finns kompletta nyckelfärdiga modeller som kan anslutas till ett flertal olika index, tex OMX, DAX, OBX, NQ100 osv. Du kan ladda ner DuoCycle via Hjälp > Uppdatera DuoCycle


Att ställa in och ansluta ordermodellerna


Börja med att ladda ner DuoCycle via Hjälp > Uppdatera DuoCycle.

Om du inte redan laddat ner även ETP Link sedan tidigare - gör det också via Hjälp > Uppdatera ETP Link

En enda parametrar finns som kan ställas in för instrumentet du vill handla, nämligen insatsen i kronor. Börja med att skapa ett virtuellt konto för DuoCycle där indexandelarna ska handlas. Det görs enligt avsnittet i manualen > Fiktiva konton 

Saldot på testkontot är det som bestämmer hur stor position DuoCycle kommer ha i marknaden. Om du tex vill handla med 100 000 kr i marknaden, sätt saldot för testkontot till 100 000 kr. Courtage och belåning behöver inte anges.

 • Öppna ett indexdiagram tex via Starta > Listfönster > Index Sthlm
 • Välj det nya virtuella kontot i menyraden överst 
 • Klicka ENTER på indexdiagrammet och välj fliken Indata script
 • Ange ett unikt ETP ID längst ned till höger, ett tal mellan 10 och 799.
 • Dubbelhögerklicka på indexdiagrammet och välj Arbeta med anslutningar för ordermodeller
 • Kryssa för de fyra DuoCycle X-modellerna Long, Sell, Shrt och Cover. Kryssa också för ETP Link trigger
 • Verkställ anslutningarna
 • Upprepa ovanstående för eventuella övriga index


Nästa steg är att ansluta ETP Link till två utvalda minifutures, en Minilong och en Minishrt. Vi utgår från att du lagt upp dessa minifutures i förväg enligt avsnittet Lägg till instrument

 • Välj det Nordnet-konto du vill handla på i menyn
 • Öppna ett instrumentlistan Nytillkomna minifutures Sverige (om du lagt till nya minis)
 • Leta upp den Minilong du valt ut
 • Klicka ENTER och välj fliken Indata script
 • Ange samma ETP ID du valde för resp index ovan i fältet längst ned till höger och Spara
 • Dubbelhögerklicka på Minilong-diagrammet > välj Arbeta med anslutningar för ordermodeller
 • Kryssa för ETP Link Minilong köp och ETP Link Minilong sälj
 • Verkställ
 • Leta istället upp den Minishrt du valt
 • Klicka ENTER och välj fliken Indata script
 • Ange samma unika ETP ID som du använder för Minilong-instrumentet, Spara
 • Dubbelhögerklicka på Minishrt-diagrammet > välj Arbeta med anslutningar för ordermodeller
 • Kryssa för ETP Link Minishrt köp och ETP Link Minishrt sälj
 • Verkställ


Nu är anslutningarna klara och DuoCycle kan börja handla. Tänk på att det aktuella Nordnet-kontot behöver ha aktivt avtal för handel med hävstångsprodukter. Förtydligande om hur insatsen beräknas

DuoCycle kan handla indexandelar för hela beloppet på det virtuella kontot multiplicerat med angiven hävstång i Long-scrptet. Därmed bestäms antalet av hur stort kontot är samt vald hävstång. Du kan enkelt justera kontots storlek via Starta > Orderdialog > Testkonto

Om du handlar flera index på samma testkonto kan det finnas anledning att justera hävstången i Long-scriptet så att den totala exponeringen blir den du vill ha. Tex om du handlar fyre olika index och vill ha en total hävstång på 2,0 så anges hävstångsparametern i scriptet till 0.5 (decimalpunkt). 

ETP Link replikerar det antal andelar som finns på virtuella kontot till lika många minifutures på det skarpa kontot. Därmed har man alltid samma position i marknaden som på det virtuella kontot. Hävstången hos de valda minifuturerna spelar ingen roll för positionens storlek i marknaden, utan påverkar endast hur mycket pengar positionen belastar det skarpa kontot med. Dvs, om du väljer en hög hävstång hos minifuturerna kommer mindre pengar att användas räknat i kronor på det skarpa kontot. Samtidigt ökar risken att minifuturen knockas ut i samband med att kursen når stoplossnivån. Även räntekostnaden för att inneha minifuturen ökar med hävstången.

Väljer man istället en låg hävstång på minifuturerna kommer en större del av marknadspositionen att användas i form av eget kapital, och fler kronor belastar det skarpa kontot. Räntekostnaden minskar då, och även risken att minifuturen når stoplossnivån och knockas ut.