ETP Link
Previous Topic  Next Topic 

Replikera aktiepositioner i minifutures

ETP Link kan assistera dig i din handel och låter dig på ett enkelt sätt utnyttja fördelarna med minifutures. Du kan alltså handla aktier och index som vanligt men med skillnaden att du handlar på ett fiktivt konto i AutoTrader. Positionen replikeras av ETP Link till skarpa positioner i de minifutures du valt ut för respektive aktie. Du kan ladda ner ETP Link via Hjälp > Uppdatera ETP Link

Börja med att skapa ett virtuellt konto enligt avsnittet i manualen >


Handla "korgar" med ETP Link
TIPS! Du kan ansluta flera instrument till en gemensam underliggande tillgång och på så vis få samtidiga ordrar i alla "slav"-kopplade instrument. Ange samma ID för alla instrument du vill ansluta till den gemensamma tillgången.


Låt ETP Link själv välja den minifuture som ligger närmast ditt önskade pris
För att underlätta handel med minifutures som ligger närmare stoplossnivån har ETP Link utrustats med en möjlighet att själv välja bland ett antal "incheckade" minifutures med olika hävstång, och lägga handeln i den som ligger närmast ditt önskade pris. På så vis minskas risken att man blir utstoppad. Dessutom sorteras slutsålda minifutures automatiskt bort. Funktionen Autoselect beskrivs i detalj längst ned på sidan.

Associera ETP med tex en aktie på virtuellt konto


 • Välj Starta > Listfönster > den aktielista du vill handla med
 • Välj konto du vill handla på i menylisten
 • Klicka ENTER på en aktie (tex ABB), välj fliken Indata script 
 • Fyll i ett unikt ID i fältet ETP Link - det kan vara ett nummer mellan 10 och 799 som inte används av någon annan modell med ETP-koppling
 • Nästa steg är att välja det konto i menyn som minifuturerna ska handlas på
 • Öppna en börslista för de minifutures du lagt upp som du vill använda.
 • Klicka ENTER på motsvarande minifuture (tex ABB) och välj fliken Indata script
 • Fyll i samma ID för den minilong och minishrt som hör till ABB-aktien
 • Om den minifuture du valt har en annan "paritet" än 1 kan du ange önskad Multiplier i fältet ETP Multiplier
 • ABB och dess tillhörande minifutures är nu sammankopplade
 • Fortsätt med övriga aktier och minifutures och tilldela unika ID. Det kan vara en bra ide att föra loggbok i tex Excel så att man vet vilken aktie som har vilket ID.
 • Om du vill knyta tex ABB till olika ETPer på olika konton kan du göra det genom att byta konto i menyraden, och därefter öppna Indata script igen och byta till ett annat ID-nummer som hör till en annan ETP. 


Anslut ordermodellerna

Att ansluta och använda ordermodellerna 

För att skarp handel ska kunna ske måste ordermodellerna anslutas enligt nedanstående:

 • Markera det virtuella kontot i menyraden
 • Klicka Anpassa automatisk orderläggning 
 • Markera ETP Link trigger
 • Kryssa för de aktier du vill ansluta ordermodellen till 
 • Klicka Verkställ längst ned så kopplas ordermodellerna till aktierna
 • Stäng Orderdialogen och välj det skarpa Nordnetkonto du vill handla på
 • Öppna Orderdialogen på nytt och välj Anpassa automatisk orderläggning
 • Markera ordermodellen ETP Link Minilong köp
 • Markera de minifutures för uppgång som du vill handla
 • Gör likadant för ordermodellen ETP Link Minilong sälj
 • Verkställ kopplingarna
 • Markera ordermodellen ETP Link Minishrt köp
 • Markera de minifutures för nedgång du vill ansluta
 • Gör likadant för ordermodellen ETP Link Minishrt sälj
 • Verkställ anslutningarna
 • Klicka på Verkställ anslutning valda instrument 
 • Klart! Nu ska Minilong-modellerna vara anslutna till endast Minilong, och Minishrt-modellerna endast till Minishrt.


Ange fast eller procentuellt investeringsbelopp

ETP Link har stöd för fast eller procentuellt investeringsbelopp

Om du föredrar att låta ETP handla för ett fast belopp eller procentuellt värde av depån istället för att replikera den fiktiva positionen strikt som antal kan du välja att ställa in beloppet per ETP enligt följande:

 • Markera det önskade instrumentet i en börslista eller diagram
 • Klicka ENTER och välj fliken Indata script
 • I fältet Standardmodell insats kan du ange ett fast belopp, tex 20000 vilket motsvarar 20000 kr. Alternativt, ange en procentsats med minustecken framför, tex -20 för att handla för 20% av depåvärdet inkl öppna positioner.
 • Nu kommer ETP Link att endast känna om det fiktiva innehavet är positivt, negativt eller inget alls, och därefter handla till sig motsvarande position i den anslutna ETPn enligt beloppsinställningen ovan.


Det här underlättar för alla som vill handla fasta belopp, eller kanske har skapat egna ordermodeller för aktier men vill handla ETPer skarpt. Konfigurera Autoselect-funktionen för att låta ETP Link välja minifuture automatiskt

ETP Link har stöd för att själv välja den minifuture som ligger närmast önskat pris

Om du föredrar att låta ETP Link själv välja minifuture med avseende på hävstång kan du enkelt konfigurera det enligt följande:

 • Lägg upp några minifutures till din underliggande tillgång med olika pris i närheten av ditt önskade pris
  Exempel: OMXS30 som underliggande tillgång och minifutures som kostar:
  a) Minilong OMX A 40 kr
  b) Minilong OMX B 60 kr
  c) Minilong OMX C 80 kr
  d) Minilong OMX D 100 kr
 • Klicka ENTER på OMXS30-diagrammet (eller den underliggande tillgång du valt)
 • I fältet ETP Pref price under fliken Indata script anger du ditt önskade pris för associerade minifutures, tex 75 för 75 kr
 • Klicka ENTER på varje associerad minifuture som du vill ska ingå i Autoselect-funktionen, välj fliken Indata script och skriv värdet 1 i fältet ETP Check In
 • Detta gör att minifuturerna "checkas in" i Autoselect och ingår i urvalet som ETP Link gör varje timme


Varje hel timme kommer ETP Link att scanna igenom de incheckade minifuturerna och hitta den som ligger närmast priset som angivits ovan, tex 75kr. Om priserna har ändrats sedan senaste scanning och en ny minifuture ligger närmare ditt angivna pris kommer ev öppen position säljas och istället köpas via den nya minifuturen. Om en minifuture skulle bli "slutsåld" försvinner säljpriset, och då sorteras den bort som kandidat vid nästascanning. Närmaste minifuture som har både köp- och säljpris väljs då istället.


Att tänka på vid användning av Autoselect:

 • Lägg inte minifutures med för "täta" prisintervall då detta orsakar att ompositionering görs onödigt ofta
 • För glest avstånd mellan priserna kan istället öka risken att minifuturen blir utstoppad innan en ny kandidat hittas
 • Första gången man lägger upp Autoselect har ingen scanning gjorts och därmed finns ingen vald kandidat. Köp kommer istället göras nästa "hel" timme då en scanning har gjorts.
 • För att undanta en minifuture från Autoselect-urvalet, skriv helt enkelt 0 som värde i fältet ETP Check In i Indata script.
  (Minifuturen köps då oavsett selekteringsfunktionen, dvs samma antal som den underliggande tillgången.)
 • Det angivna önskade priset gäller för både Long- och Short-minifutures.
 • Observera att Autoselect-funktionen inte är kontounik utan gäller för den underliggande tillgången på samtliga konton.