ROC and Roll investor
Previous Topic  Next Topic 

Att ställa in och ansluta ordermodellerna


Börja med att ladda ner ROC and Roll Investor via Hjälp > Uppdatera ROC and Roll investor

Det finns ett antal parametrar som kan ställas in i scriptet sl) ROC and Roll Investor buy. Dessa påverkar tex viktningen av de tre olika tidshorisonterna i Rate of Change-analysen och förklaras inte närmare i den här snabbinstruktionen. Däremot är parametern som styr hävstången viktig att förstå. Ursprungsvärdet för hävstången är satt till 1. Dvs, ROC and Roll investor handlar maximalt för kontots värde fördelat på de 10 möjliga positionerna. Har man för avsikt att använda endast halva kontot till ROC and Roll kan man sätta hävstång till 0.5 och därmed få hälften så stora positioner. Vill man istället använda belåning kan man sätta hävstång till tex 2 vilket innebär att dubbelt så stora positioner tas.

 • Öppna ett OMXS30-diagram via Starta > Listfönster > Index Sthlm
 • Välj det nya aktuella Nordnetkontot i menyraden överst 
 • Klicka ENTER på OMXS30-diagrammet och välj fliken Indata script
 • Leta upp scriptet sl) ROC and Roll investor buy i listan över script
 • Hävstångsparametern syns några rader ner från toppen av scriptet
 • Ändra till önskat värde och klicka Spara


Nästa steg är att ansluta ordermodellerna till de aktier du vill handla:

 • Välj det Nordnet-konto du vill handla på i menyn
 • Gå till Starta > Orderdialog > Anpassa automatisk orderläggning
 • Till vänster i dialogen syns alla ordermodeller, markera ROC and Roll Investor buy
 • Kryssa för de aktier du vill handla till höger
 • Verkställ anslutningarna
 • Upprepa med ordermodellen ROC and Roll Investor sell


Nu är anslutningarna klara och ROC and Roll kan börja handla. Första signal sker första börsdagen efter månadsskiftet. Om en aktie når stoplossnivån på 20% under inköpspris kan den däremot säljas när som helst under månaden.


Att lägga in splittar för aktier

En viktig sak att tänka på när man handlar aktier automatiskt är att verifiera att splittar är inlagda minst 1 år bakåt. Annars kommer Rate of Change-analysen att påverkas och modellen kommer riskera att selektera fel. Ett enkelt sätt att verifiera datat är att köra kalkylen ROC and Roll Investor kopplad till de aktier man tänkt handla, tex Stockholm MidCap. Kolumnen till höger visar 1 om datat är validerat ok, och 0 om något fel detekterats, tex data fattas eller en okorrigerad split har hittats. Högerklicka gärna i kalkyllistan och öppna ett Associerat diagram inställt på 250 dagar i dagsupplösning så syns eventuella splittar direkt. Att lägga in en splitt för en aktie är enkelt och förklaras i avsnittet Splithantering