Conquest
Previous Topic  Next Topic 

Conquest


Conquest är en automatisk modell för aktiehandel i Autotrader. Strategin fungerar på de flesta tillgångar, men vi har valt svenska, norska och amerikanska aktier i vårt redovisningsexempel. 

Ladda ner Conquest via Hjälp > NAS Access Free > Conquest


Att ställa in och ansluta ordermodellerna


Två parametrar finns som kan ställas in för strategin. Standardinställningen är att 20% av depåvärdet handlas per aktieposition och max 5 positioner kan vara öppna samtidigt. Det går att justera värdena och tex använda belåning för att skapa en viss hävstångseffekt.

Saldot på Nordnetkontot är det som bestämmer hur stora positioner Conquest kommer ha i marknaden. Courtage och belåning behöver inte anges.


  • Välj det konto du vill handla på i menyraden överst 
  • Öppna Starta > Orderdialog > Anpassa automatisk orderläggning
  • Markera Conquest buy/sell och kryssa för de aktier du vill ansluta till höger
  • Det går tex att skapa en lista med aktier i förväg som du kan välja i Anpassa automatisk orderläggning för snabbare anslutning
  • Observera att det går utmärkt att blanda aktier från svenska, norska och danska marknaderna samt även Nordamerika, Conquest förutsätter att aktier med stängningstid kl 22 handlas i USD. 
  • Verkställ anslutningarna
  • Nu är Conquest igång och kan ta position


Viktigt angående aktiesplittar och kurshistorik

Conquest behöver minst 1 års aktiehistorik för att analysmetoderna ska fungera tillfredställande. Du kan ladda hem historik för de olika aktielistorna via Starta > Underhåll kursdatabaser. Markera listor och ange antal börsdagar du vill ladda hem. Verkställ så laddas historiken hem.


Splittar för aktier behöver läggas in manuellt - det är viktigt för att analysen ska stämma. Här är ett YouTube-klipp som visar hur splittar läggs in enkelt: https://www.youtube.com/watch?v=atHvMXCWyeQ