Fiktiva konton
Previous Topic  Next Topic 

Handla på fiktiva konton utan att riskera riktiga pengar


För att testa en ordermodell eller kanske bara prova att handla manuellt utan att riskera riktiga pengar finns möjlighet att skapa fiktiva konton i AutoTrader Bas/Pro. Öppna Orderdialogen via Starta-menyn så kommer följande dialog upp:För att växla vy i orderdialogen så att de virtuella kontona syns istället för de verkliga kryssar man i rutan "Testkonton" så får du upp en lista med de testkonton du skapat. Därmed kan även manuella order läggas på testkontot. Innehavet syns i rutan precis som för riktiga konton. Transaktionen loggas också som vanligt i Starta > Loggade lokala ordertransaktioner


För att skapa/redigera ett testkonto, klicka på knappen i bilden ovan så kommer följande dialog upp:


Klicka på Nytt konto för att skapa ett nytt testkonto. Du kan sätta valfritt namn på kontot, tex ett strateginamn om du vill provhandla en ordermodell "live" med fiktiva pengar osv. Några exempel syns i bilden ovan. Dubbelklicka på ett fält för att redigera värdena för saldo, krediter och courtage.

Begränsningar med fiktiva konton

1. Det går inte att ha order i marknaden - fiktivt avslut sker alltid direkt till det pris man angivit i ordern. Det gäller både manuell handel och automatiska order från modeller.

2. Inget skickas till Nordnet vid order till testkonto. 

3. Du kan ha upp till 99 testkonton registrerade.