Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Kurspaket

Du har möjlighet att köpa tre tidigare utbildningar i inspelat format och få rabatt:
        
;
Följande Nordic Autotrading Society-kurser ingår i paketet:


 NAS HT18 - höstterminen 2018

 NAS VT20 - vårterminen 2020

 NAS HT20 - höstterminen 2020 kodkurs (säljs även separat >)Nordic Autotrading Society HT18
HT18 helårsutbildning är en inspelad helårsutbildning med 20 lektioner á 1,5 - 2 timmar, samt 1 bonuslektion. Vårt mål med utbildningen är att man ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sin automatiska handel, och lära sig känna igen olika marknadsfaser för att vara beredd på alla tänkbara olika scenarior som kan inträffa på marknaden. Du får Nordens mest heltäckande utbildning inom automatisk handel, med erfarna kursledare som coachar dig genom de olika delarna.

I utbildningen får du vara med om utvecklingen av en högeffektiv daytrading-robot (Galaxy) samt en multi asset-strategi (MASS) som själv hittar de bästa kandidaterna med ranking-teknik. Vi använder ett egenutvecklat verktyg som använder data-mining för att automatiskt hitta ett större antal statistiska övertag. Dessa används sedan i själva roboten som logiska villkor.

Vi går igenom den teoretiska bakgrunden till olika indikatorer, logiska villkors uppbyggnad som mynnar ut i två olika automatiska handelsstrategier. Mycket energi läggs på riskhantering, backtestning och simulering, vanliga fällor och missförstånd, lämpliga instrument som handlas osv. Dessutom fokuserar vi på den rent praktiska driften, vad man ska tänka på och "best practice" för att nå sina mål. Vi ägnar också tid åt rent psykologiska aspekter som man råkar ut för vid användandet av automatiska handelsstrategier. Ungefär första halvan av utbildningen är ett teoriblock medan andra halvan i största utsträckning ägnas åt strategiutveckling.

Vilka förkunskaper behöver jag?
För att alla ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och maximera utbytet är det bra om man har åtminstone grundläggande kunskaper och viss erfarenhet av börshandel. Man behöver inte vara aktiemäklare eller programmerare, men begrepp som kan vara bra att ha berört vid något tillfälle samt ha förståelse för är tex "blankning", "spread" samt viss datorvana.
Du som känner att du kanske behöver förbereda med lite grundkunskaper innan utbildningen har tex följande grundkurser som är väldigt bra att gå igenom:

Du behöver någon form av PC att köra Autotrader på, alternativt Cloud-versionen av Autotrader. Här är en del av vad vi går igenom i kursen:

 • Lär dig grunderna för hur automatiska strategier konstrueras
 • Vi tittar på olika tekniska analysmetoder för att avgöra börsklimat och hitta statistiska övertag   
 • Riskhantering - risk är viktigt och nödvändigt men måste hanteras klokt
 • Driftsätt och exekvera automatiska strategier på bästa sätt
 • Lär dig undvika de vanligaste fällorna vid backsimulering
 • Välj rätt instrument till rätt strategi - maximera förhållandet mellan avkastning och risk
 • Psykologiska aspekter vid automatisk handel
 • Undvik överoptimering, s k curve-fitting
 • Avancerad teknisk analys med bl a adaptiv BackTrack-teknik - s k smarta script
 • Delta i forumgrupper med andra NAS-deltagare

Nordic Autotrading Society Galaxy - daytrading baserad på 26 statistiska edgar som samverkar
Huvuddelen av robotutvecklingen i utbildningen ligger på de olika statistiska edgar som tillsammans utgör Galaxy - en effektiv daytrading-robot som består av många mindre robotar. Tack vare den extremt kraftfulla scriptmotorn i Autotrader kan stora antal edgar exekveras samtidigt och vägas samman till en nettoposition som handlas automatiskt. Galaxy handlar DAX-index och har inga positioner över natten.


Exempel på avkastning med Galaxy från HT18-kursen


Nordic Autotrading Society VT20
NAS VT20 (vårterminen 2020) är en halvårsutbildning med 10 lektioner enligt nedan och vi går igenom hur teknisk analys kan användas för att skapa statistiska edgar, riskhantering, nettopositioner med fokus att öka den riskjusterade avkastningen med automatiska handelsstrategier. I utbildningen ingår också bygget av en effektiv automatisk börsrobot för handel med multipla tillgångar som tex index, aktier, råvaror och valutor.
En lifetime-licens för Scale In Scale Out-roboten ingår.

Vårt mål med utbildningen är att man ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sin automatiska handel, och lära sig känna igen olika marknadsfaser för att vara beredd på alla tänkbara olika scenarior som kan inträffa på marknaden. NAS VT20 är utmärkt lämpad för alla som vill veta mer om hur man automatiserar sin handel och har vissa grundkunskaper i teknisk analys och börshandel. Utbildningen är uppdelad på lektioner. Nedan är lite av vad vi kommer gå igenom i NAS VT20

 • Hur kan man tjäna pengar med teknisk analys?
 • Screening - lär dig att snabbt hitta intressanta aktier 
 • Exchange Traded Products - replikering och nettopositionering 
 • Riskhantering - risk är viktigt och nödvändigt men måste hanteras klokt
 • Välj rätt instrument till rätt strategi - maximera förhållandet mellan avkastning och risk 
 • Psykologiska aspekter vid automatisk handel