Portfolio F

Portfolio F består av gratisstrategier ur basutbudet. Vi har satt samman ett antal handelsstrategier till en portfölj för att få en diversifiering dels mellan analysmetoder men även tillgångar. Att samköra flera strategier kan öka den riskjusterade avkastningen. Läs mer om diversifiering och nettopositionering >

Portfolio F består av följande strategier, viktade enligt följande:

Strategi  Handlade tillgångar  Vikt i % av depå per tillgång
Crescendo  OMXS30  48%
Raptor  OMXS30  95%
Alpha Shark  OMXS30/DAX  80%
Smart Beta Portfolio  Standardurval enl strategisida >>  40%

Summan av vikterna överstiger 100% vilket betyder att portföljen totalt sett handlas med en hävstång. För Alpha Shark gäller att OMX/DAX-positionerna alltid är hedgade till minst 75% så den faktiska vikten i portföljen blir mindre än vad procentsatsen visar. Smart Beta Portfolio handlar dessutom tillgångar som inte korrelerar med börsens generella utveckling, tex guld, silver, olja och valutor. DuoCycle X handlar flera index och om strategin skulle ta position i samtliga av dessa samtidigt åt samma håll blir vikten alltså 4 ggr procentsatsen. Sammantaget sprider Portfolio F risken över fyra olika tillgångar med strategier som handlar i olika tidsperspektiv.


Change log
Datum  Kommentar
200101  Balansering portfölj -kopplat loss DuoCycle X från OMXS30 - undviker övervikt
191101  Balansering portfölj.
191001  Balansering portfölj samt kopplat bort TOM och DuoCycle Short
190601  Balansering portfölj samt anslutit Smart Beta Portfolio
190401  Balansering portfölj
190301  Balansering portfölj


 
Nyheter
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-10-17
Oroligt för USA-index Vi har sett en anmärkningsvärt stark återhämtning hos många ledande aktieind...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...