Nordic Autotrading Society Access


Nordic Autotrading Society Access är ett strategibibliotek för alla som vill få tillgång till ett urval av de handelsstrategier och villkor som utvecklas inom NAS. En av de viktigaste anledningarna till att vi arbetar med så många olika systematiska edgar är att diversifiering är nyckeln till konsekvent bra handelsresultat över tid. 
Av samma anledning bygger de olika NAS Access-strategierna på olika typer av analys, olika tidshorisonter samt olika underliggande tillgångar. Det gör att vi har större chanser att nå en robust avkastning över tid oavsett börsens generella utveckling. 

Andra fördelar med strategiportföljer
Genom att exekvera flera handelsstrategier - allt från nano-robotar till tyngre analysmetoder - mot samma underliggande tillgång kan vi vikta samman de olika exponeringsgraderna till en gemensam nettoposition som handlas skarpt. Det gör att vi handlar lägre antal minifutures i genomsnitt och därmed reducerar räntekostnader. Handeln blir effektivare.

Ytterligare en fördel med användningen av multipla edgar är att varje delstrategi inte påverkar hela portföljen på ett avgörande sätt. Det fungerar i princip likadant som att fördela risk på olika aktier i en aktieportfölj. Ingen seriös investerare skulle lägga alla pengar i samma aktie. Vi gör likadant med strategier. Varje delstrategi får en begränsad del av totala portföljen att hantera. Summan av de olika robotarnas positioner räknas samman och handlas skarpt. Då minskar också betydelsen av att en enstaka statistisk edge slutar fungera tillfälligt osv.

Rent administrativt blir användningen också enklare då samma instrument (minifutures) används för samtliga delstrategier som hanterar samma underliggande tillgång. Vi behöver alltså inte lägga upp nya minifutures bara för att vi lägger till en ny delstrategi. Den ansluts istället bara och vägs därefter in i den totala nettopositioneringen.

Vad behöver jag för att köra NAS Access?
Förutsättningarna för att kunna använda Access-strategierna är desamma som för övriga Autotrader-strategier. Du behöver följande:
  • Ett Nordnetkonto med godkända kundskapstester för handel med minifutures
  • Användarnamn och lösenord till Nordnetkontot (Mobilt Bank-ID fungerar ej med Autotrader)
  • En aktiv Autotrader Bas-licens
  • En aktiv NAS Access-licens (förutom Free-strategierna som alltid är gratis)
  • Någon form av PC att köra Autotrader på (som behöver vara igång under börstid)
 
Nyheter
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-10-17
Oroligt för USA-index Vi har sett en anmärkningsvärt stark återhämtning hos många ledande aktieind...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...