Predictive Average

Predictive Average-kalkylen (inspirerad av Larry Williams) är egentligen både en indikator och kalkyl för att analysera cykliskt relaterade fenomen hos aktier och index. Det är ett ganska vedertaget faktum att börsen tex tenderar att gå starkast mellan oktober och maj, och det finns många andra sk anomalier som man kan utnyttja för att skapa sig ett statistiskt övertag i sin trading.

Predictive Average-indikatorn visar den genomsnittliga kurskurvan för de 12 föregående åren (eller så många år man anser lämpligt och har historiskt data för). Innevarande år tas alltså ej med, vilket gör det möjligt att förskjuta kurvan "in i framtiden". Om vi tex vill analysera hur årets kommande 3 månader gick i genomsnitt de 12 föregående åren kan vi enkelt förskjuta kurvan 65 dagar, som ungefär motsvarar 3 månaders handelsdagar. 


  I AutoTrader Pro finns indikatorn installerad som snabbknapp enligt bilden intill. Om du högerklickar på knappen kan du välja antal dagar mellan 1-126 som kurvan ska förskjutas vilket motsvarar upp till 6 mån.


Om du har AutoTrader Bas går det att installera indikatorn som ett vanligt script och ansluta till valfria instrument. Kontakta oss för att få scriptkoden.

Kontakta oss om du har frågor >


Predictive Average i Kalkylforskaren
En mycket kraftfull funktion i AutoTrader är Kalkylforskaren som kan hjälpa dig att utföra enorma mängder med beräkningar för att snabbt få fram de aktier/index som uppvisar speciella egenskaper för tillfället. Även Predictive Average kan appliceras på samma sätt för att få fram genomsnittliga historiska värdeutvecklingar i olika perioder. Därmed kan de aktier som tex brukar stiga under en viss period av året studeras närmare. Du slipper sitta och leta bland långa grafer för att hitta cykliska samband eftersom Kalkylforskaren kan göra jobbet åt dig på några sekunder.

I kalkyltabellen överst i bilden har vi ringat in genomsnittlig avkastning för kommande vecka baserat på de 12 föregående åren. Dessutom visas i kolumnen Rating 1w en "poäng" för hur bra konvergens prognosen har, dvs hur många av de 12 föregående åren som perioden utvecklades positivt. Presentationen visas som en procentsats. Värden nära noll tyder på att få år visade positiv avkastning under vald period, alternativt att kursdata saknas för någon del av de senaste 13 åren. 

Väljer du istället kalkylen Predictive Average Month får du totalt 6 kolumner, de tre första är genomsnittsutveckling för resp period 1 vecka, 2 veckor och 3 veckor baserade på de fem föregående månaderna. De tre högra kolumnerna är procent av de 5 månaderna där kursen stigit.

    
klicka för större bild


Tips vid användning av kalkylen
Eftersom Predictive Average-kalkylen använder de 12 föregående årens dagsdata är det två saker som är viktiga:

  • Data måste finnas minst 13 år tillbaka
  • Aktiesplittar måste vara inlagda för att kurvorna ska stämma
  • Skapa en arbetsyta med Predictive Average-kalkylen och associera diagram och tex orderläggningsfönster direkt till listan med aktier. 
  • Du kan aktivera automatisk uppdatering av arbetsytan så att du alltid har aktuella siffror


Vi har lagt in splittarna för de mest omsatta aktierna för Sthlm LargeCap från installation. Övriga aktier kan man själv lägga in splittar enligt avsnitt i användarmanualen: http://www.autostock.se/NATmanual/Splithantering.html

Om du inte har dagsdata tillräckligt långt bak kan du ladda hem en ny historikfil. Kontakta oss för info.

 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....