AutoTrader Pro

AutoTrader Pro ger dig utökad funktionalitet:
 • En kraftfull simulatorfunktion som kan animera handel på historiskt data
 • Parameteroptimering - hitta bästa inställningar 
 • Programmerbara snabbknappar för egna analysmetoder

Programmerbara snabbknappar för fasta analysmetoder
Nu kan du enkelt skapa nya knappar för dina favoritindikatorer och själv bestämma vilka parametrar som ska kunna justeras, ladda upp ikoner etc. Du kan även skriva helt nya indikatorer med script och lägga upp dessa som fasta analysknappar. I exemplet till höger har vi lagt upp Parabolic-indikatorn som snabbknapp med ställbara parametrar. 
Det går också att konstruera hela handelsalgoritmer som kan flagga köp- och säljsignaler i diagrammet, och enkelt koppla in och ur dessa med snabbknappar.


Backsimulering på historiskt data
I AutoTrader Pro finns en kraftfull simulatorfunktion. Den är mycket användbar när du provar fram en handelsstrategi, eller tex för att hitta en bra kombination av ordermodeller och inställningar - inte minst bland de nyckelfärdiga ordermodeller som finns inkluderade från installation. Du behöver alltså inte ha några avancerade scriptkunskaper för att ha nytta av Pro. Resultaten presenteras i tabell/kolumnform med detaljer om varje avslut, courtage, pris, tid i marknaden osv. Det gör det enkelt att kopiera och klistra in direkt i Excel om du vill analysera datat vidare. Du får minutdata på Stockholmsbörsen från 2002 samt tickupplöst data from januari 2012 för Nordenmarknaderna, Nordamerika samt ett urval av de mest populära indexen. 

Support och hjälp att komma igång
Vi på Autostock är måna om dig som kund, och försöker alltid hjälpa våra kunder att komma igång. Du behöver inte ringa till en utländsk supporttjänst och prata engelska med oss! Vi kan hjälpa dig direkt på din dator via fjärrsupport medan vi har telefonkontakt så är det snabbt och enkelt gjort att lägga upp ditt första simulatorprojekt.

Testa redan färdiga modeller
Du kan tex välja in en färdig standardordermodell för att köpa en aktie (tex Mountain Valley), och prova den på historiskt data tillsammans med en flytande stoploss (tex Stoploss Mini). På så vis går det snabbt att hitta ett vinnande koncept och komma igång med helautomatisk handel utan att behöva studera scriptspråket etc.
Analyzern är en server i en egen process, som är frikopplad från Autotrader och som inte behöver vara igång alls. Flera analyser kan pågå samtidigt, över 100 st på samma dator. Analyzerns strategier kan direkt användas i drift och verklig handel - normalt sett behövs inga förändringar i script/ordermodeller.
 
 • Snabbt och enkelt att komma igång
 • Vilken flytande stoplossgräns är bäst? 2 procent? 4 procent? Analyzern kan snabbt prova ut det åt dig.
 • Lönar det sig att använda automatisk vinsthemtagning på Ericsson? Analyzern ger dig svaret.
 • Jag har byggt script som ser bra ut i diagram. Hur skulle resultatet blivit om jag handlat skarpt?
  Analyzern kan provhandla din modell på historiskt data så att du vet om den håller.
 • Få hjälp av Analyzern att ta reda på vilka aktier som är bra till en viss handelsmodell

  

Den stora utmaningen

        Flera av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen rör sig mellan 3-5% - varje dag! Kan du bara fånga en
        lite del av denna dagliga rörelse har du en pengamaskin med bättre avkastning än i princip alla andra
        placeringsformer. AutoTrader Pro ger dig verktygen för att hitta sätt att förverkliga handeln, och dessutom
        automatisera hela förloppet!


Integrera scripteditor och utvärderingsverktyg i arbetsyta
Du kan spara olika arbetsytor med integrerade scripteditorer och diagram där utvärdering av simulerade signaler kan göras direkt. På så vis blir utvecklingsarbetet av en handelsstrategi effektivt och enklare.


Analyzern kan prova ut och optimera parametrar åt dig
Analyzern kan animera fram alla data i realtidsupplösning, sekund för sekund, oavsett vilken upplösning du kör dina strategier, för att åstadkomma en verklig körning som om den vore i drift "live". Du får signaler i samma position i tex en 15-minuters stapel som i verklig drift. Analyzern har en kalkylator för att på förhand ge dig besked hur mycket resurser ett projekt kräver i form av minne och disk. Analysprojekt har alla nödvändiga data inkapslade i ett fåtal filer som kan flyttas till andra datorer och köras där. 

Analysprojekt kan enkelt startas för att köra på upp till 2000 instrument, samtidigt som en körning eller separata körningar med egen statistik. Ett analysprojekt kan innehålla över 200 extra informationskolumner (script) som berättar om speciella egenskaper för varje signal som genereras. Det ger fantastiska möjligheter att hålla reda på olika värden och variabler i varje signalögonblick.
Hög interaktivitet
Du har hela tiden koppling från analysrapport till grafisk presentation med hårkors för att studera signaler och resultat. Zooma in ytterligare genom enkelt dubbelklick i signallistan, låt markören löpa i listan och se hur hårkorset visar aktuell position och rullar diagrammet för att alltid vara synligt. 
Du kan arbeta med flera analysresultat parallellt på arbetsytan - så många du vill. 

Du kan starta med enkelt analysprojekt med ett script för köp och ett för sälj för att komma igång. Ha en editor med script på arbetsytan, spara och ev. analysprojekt du har framme uppdateras och körs direkt och ger dig resultatet i siffror och grafiskt. 
Du kan göra analyser med eller utan hänsyn till courtage, och bestämma startkapital och får resultat både som procentuell utdelning och i kronor. 


 
         Specifikation AT Pro (avancerat)
 • Analyser körs i separat Analyzer Server som egen process - oberoende av huvudprogrammet
 • Upp till 128 samtidiga analyser kan hanteras av en server
 • Obegränsat antal Analyzer servers kan användas genom att köra ett projekt på annan dator    
 • Analysprojekt innehåller allt som behövs och kan skapas i en dator och flyttas för körning i annan dator, utan att den datorn behöver vara uppdaterad med all info om instrument och data som huvuddatorn med NAT Pro
 • Kan analysera på upp till 2048 instrument med en trigger för varje sida köp och sälj
 • Kan även köras med en enda ordermodell som har alla köp och säljsekvenser i sig
 • Analysprojekt kan bestå av enkla script eller fullständiga ordermodeller
 • Max antal parallella ordermodeller som kan köras samtidigt i samma projekt är 128
 • Produkten antal ordermodeller och instrument för samtidig parallell körning får ej överstiga 4096 - ex. 2048 instrument och 2 ordermodeller/script, eller 1024 instrument och 4 ordermodeller
 • 100 st extra scriptkolumner kan presentera mer information om varje signal och separat statistik för vinstaffärer och förlustaffärer för att kunna utvärdera ytterligare villkor, även med grafisk presentation av dessa
 • Historiskt data i tickdataupplösning inkl köp- och säljkurs samt volym finns att ladda ner från vår server 
  (endast tillgängligt i Autotrader Pro)
 • From jan 2012 finns Nordenbörserna samt New York SP100 och Nasdaq100 i tickupplösning. Före 2012 finns Stockholmsbörsen i minutupplösning tillbaka till 2002.
    
 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....