Att handla Hävstångsinstrument

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad olika typer av hävstångsprodukter. Handeln i hävstångsinstrument ökar dramatiskt i Sverige. Dessvärre har inte kunskapsnivån ökat lika snabbt, och vi ser alltför ofta exempel på handel där fel instrument valts för "uppdraget". Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade produkter. Med ETP-skolan försöker vi därför sprida lite ljus över hur de vanligaste instrumenten fungerar. Det lönar sig att läsa på lite om instrumenten och hur de fungerar. Syftet med ETP-skolan är att på ett enkelt sätt beskriva hur de två vanligaste instrumenttyperna fungerar, Bull och Bear-certifikat samt minifutures. 
ETP-skolan är endast avsedd som en inkörsport och komplement till instrumentens fullständiga prospekt. Dessa bör man absolut läsa igenom innan handel.

Fördelar med att handla ETPer
   Du kan både öka och minska risken med hjälp av hävstång
   Du kan handla för mindre summor och därmed frigöra kapital till annat
   Du kan exponera dig både för positiv och negativ marknadstro
   Stort utbud av underliggande tillgångar som aktier, index, råvaror och valutor
   Hög konkurrens ger priseffektiva instrument
   Fungerar i Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring
   Courtagefri* handel inom ramen för Nordnet Markets   

Olika typer av ETPer och vanliga missförstånd
Det finns många olika varianter av hävstångsinstrument att välja mellan. Vi har valt att fokusera på de två vanligaste typerna. Det förekommer ett antal vanliga missförstånd med både certifikat och minifutures. 

Några av de vanligaste är:

1. Är det inte svårt att handla när det är så låg omsättning?
Svar: Nej, omsättning och likviditet är olika saker. ETPer har alltid en sk market maker (emittenten) som ställer priser i instrumentet. Priserna är en funktion av den underliggande tillgångens pris, tex en aktie eller en råvara. Det ställs ett köppris och ett säljpris och avståndet mellan dessa kallas "spread". Köp- och säljpriserna rör sig hela tiden i takt med den underliggande tillgången även om det inte sker någon handel i instrumentet. Emittenten (utställaren av instrumentet) ser till att en viss likviditet finns bakom priserna så att det alltid går att handla instrumentet. Det finns begränsning i hur stor likviditeten kan vara så det kan inträffa att ett instrument blir "slutsålt" och endast går att sälja tillbaka, men inte köpa nya andelar. 

2. Varför följer inte mitt Bull-certifikat OMXS30-utvecklingen senaste veckan?
Svar: Bull- och bear-certifikat har något som kallas daglig hävstång. Det betyder att priset ändras med hävstången mot gårdagens stängningspris. Det gör också att hävstången över tid oftast blir antingen högre eller lägre än den dagliga hävstången som anges för instrumentet. Det kallas ofta för avbränningseffekt och är typiskt för instrument med daglig avräkning.
Dessutom är det viktigt att tänka på att certifikat för index har indexterminen som sin underliggande tillgång, inte själva index. Skillnaden är normalt inte så stor, men i utdelningstider kan det bli avgörande.

3. Hur ser man tidsfaktorn på en minifuture?
Svar: Det finns ingen tidsfaktor på en minifuture. Minifutures är vad som brukar kallas "open end" och kan i princip leva hur länge som helst, om inte stoplossnivån nås. Det enda som sker över tid är att räntan på den lånade delen av minifuture-priset dras dagligen och justerar finansieringsnivån lite varje dag. Räntan är låg i dagsläget och förändningen i finansieringsnivån är därför också liten. 

4. Är det inte livsfarligt med hög hävstång? Kan man bli skyldig pengar?
Svar: Man kan inte bli skyldig pengar när man handlar Bull- och Bear-certifikat eller minifutures. Det är en av anledningarna att dessa är tillåtna i Investeringskonton och Kapitalförsäkringar. Däremot kan man bli av med hela sitt investerade kapital för respektive instrument. Tänk också på avbränningseffekten med Bull/Bear som kan urholka värdet över tid.

5. Hur kan jag koppla stoploss till ett hävstångsinstrument?
Svar: Mäklarna har normalt inga stoploss-funktioner för hävstångsprodukter. Däremot går det utmärkt att använda olika "intelligenta stoplosser" och bevakningsverktyg i Autotrader. Programmet är i dagsläget det enda på marknaden som kan läsa av köp- och säljpriser i realtid och skicka order till Nordnet för att köpa eller sälja en position.


Rätt typ av instrument för rätt uppgift
Certifikat och minifutures fungerar i princip likadant i ett intradagsperspektiv. Skillnaden ligger i den dagliga hävstången kontra fast finansieringsnivå. Det gör att instrumenten lämpar sig till olika typer av handel:

Bull och bear-certifikat                                                                     Minifutures
   Avsedda endast för kort placeringshorisont    Fungerar både för lång och kort placeringshorisont
   Man vet alltid hävstången i förväg    Man vet alltid priset i förväg
   Både Bull och Bear minskar i värde över tid    Ingen tidsfaktor förutom räntan på lånade delen

Exempel 1:
Vi vill köpa en råvara, tex koppar, och spekulera i att priset går upp på en månads sikt. I det här fallet är sannolikt en minifuture det bästa alternativet eftersom placeringshorisonten är relativt lång. Om vi istället hade velat spekulera i koppar på endast en veckas sikt kan Bull-certifikatet vara minst lika bra, men endast under förutsättning att priset på koppar inte faller kraftigt någon av dagarna under veckan. 

Exempel 2:
Vi vill spekulera i ett Ericsson släpper en dålig kvartalsrapport imorgon innan börsöppning. Då kan vi välja att köpa ett Bear-certifikat eller en "minishrt" som har relativt hög hävstång och anpassa kapitalet efter det. Risken är begränsad till vad vi köper certifikatet för. Om aktien skulle stiga kraftigt direkt vid öppning kan certifikatet "knockas" och vårt investerade kapital går förlorat. Men, vi kan inte bli skyldiga pengar utan den del av risken som överstiger vårt kapital hanteras helt av emittenten. I det här fallet spelar det ingen roll om vi köper en minifuture eller bear-certifikat, båda fungerar likadant på så kort sikt som 1 dag.

Beräkna kostnaden för en ETP
Det stora utbudet av ETPer och antalet emittenter som konkurrerar gör det intressant att titta på vad ett instrument egentligen kostar. Vinsten av att låta emittenten hantera en stor del av risken och möjligheten att kunna exponera sig både för uppgång och nedgång inom ramen för tex ett Investeringssparkonto har ett pris, ingen erbjuder något gratis. Ett sätt att skaffa sig ett mått på kostnaden är följande enkla formel:

Mått på kostnad = spread i procent dividerat med hävstång

Prisexempel: Ett Bull-certifikat eller minifuture har följande köp- och säljpriser:
Köppris = 46:50
Säljpris = 46:80
Hävstång = 5

vilket ger oss en spread på 30 öre. Den procentuella spreaden blir då 0:30/köppris 46:50 = 0,645%
För att få en rättvis jämförelse mellan instrument med olika hävstång måste vi dividera med hävstången:

"Prisindex" = 0,645% / hävstång 5 = 0,00129

Om vi jämför med andra instrument (samma underliggande tillgång) så är det instrument som får det lägsta prisindexet "billigast". Observera att det här endast är en grov uppskattning men kan ändå fungera som fingervisning.Disclaimer:
Autostock AB tar inget ansvar för handel med finansiella instrument. All handel med hävstångsprodukter innebär risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Studera alltid varje instruments prospekt noggrant innan handel.


 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....